Program Konferencji naukowej „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”


18 marca 2013 r., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, sala nr 316

10.00 – 11.00 rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 otwarcie konferencji, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Sesja I  prowadzenie Ewa Kobierska-Maciuszko:
11.15 – 11.45
 
Anna Wołodko (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
11.45 - 12.15
 

12.15 – 12.45  

 
Tomasz Wolniewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
12.45 – 13.15 
 
NUKAT i Federacja Bibliotek Cyfrowych – pierwsze wyniki działań
w kierunku integracji metadanych

Cezary Mazurek, Krzysztof Sielski, Marcin Mielnicki, 
Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

13.15 – 14.00 przerwa obiadowa

Sesja II  prowadzenie Maria Burchard:
14.00 – 14.30 
 
Małgorzata Wielek-Konopka (Biblioteka Jagiellońska)
prezentacja 
14.30 – 15.00 
 
Leszek Śnieżko (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum NUKAT)
prezentacja 
 
15.00 – 15.30
 
 
Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Łazarskiego w Warszawie)
prezentacja 
15.30 – 16.00 
 
Agnieszka Kasprzyk (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum NUKAT)
prezentacja
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
16.00 – 16.30 dyskusja i zakończenie konferencji