Od 2009 roku Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie realizuje projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”, którego celem jest zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek naukowych oraz do wybranych zasobów cyfrowych online. Efektem prac wykonanych w ramach projektu jest:

   - rozbudowa katalogu centralnego NUKAT, 
   - modernizacja wyszukiwarki katalogu rozproszonego KaRo, 
   - retrokonwersja opisów katalogowych około 1600  tytułów czasopism z lat 1801-1939 
     z katalogów kartkowych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego (UW), 
   - poszerzenie zasobów biblioteki cyfrowej e-bUW o wersje elektroniczne najcenniejszych
     czasopism ze zbiorów bibliotek UW.

Konferencja naukowa „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” jest zwieńczeniem i podsumowaniem prac wykonanych w ramach projektu. Jednocześnie to znakomita okazja do rozważań na temat przepływu i dostępu do informacji naukowej w Polsce, roli bibliotek w tym procesie, wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie bibliotek, roli norm i standardów we współczesnym bibliotekarstwie oraz funkcji i znaczeniu bibliotek cyfrowych i perspektyw ich rozwoju.

Zaproszenie do udziału w komitecie naukowym konferencji przyjęli:

prof. dr hab. Alojzy Nowak
dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek,
dr hab. Jerzy Franke,
dr Włodzimierz Daszewski,
mgr Anna Wołodko.

Konferencja odbyła się 18 marca 2013 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Udział w konferencji był bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowano do 10 marca 2013 r. 

Trwałym efektem konferencji jest recenzowana elektroniczna publikacja wystąpień konferencyjnych (plik pdf)