Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   
W sprawozdaniach kwartalnych można znaleźć informacje o tym, co się wydarzyło w poszczególnych działaniach w projekcie.
II kwartał 2013

 • przeprowadzenie przez administratorów Centrum NUKAT melioracji 8112 rekordów bibliograficznych w nieaktualnym zapisie transliteracyjnym przejętych z katalogów lokalnych – melioracja objęła zarówno korektę transliteracji, jak i wszystkie pozostałe nieaktualne elementy rekordów, które można było skorygować bez konsultacji z opisywanymi przez nie dokumentami.

I kwartał 2013

 • prace porządkowe prowadzone przez Centrum NUKAT związane z zamknięciem projektu scalania rekordów lokalnych z rekordami NUKAT: przygotowanie końcowych raportów, backup plików i narzędzi wytworzonych podczas projektu scalania, unieważnienie loginów
 • przygotowanie założeń do melioracji rekordów w nieaktualnym zapisie transliteracyjnym przejętych z katalogów lokalnych

IV kwartał 2012

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

– Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (12.11.2012)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

– Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (13.12.2012)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (10.12.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (22.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (16.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (22.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (02.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (19.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (25.10.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (05.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Politechniki Lubelskiej (05.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (15.10.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (25.10.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (22.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (16.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Gdańskiej PAN (22.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (06.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Akademii Muzycznej w Krakowie (16.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (16.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (19.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (19.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury (07.01.2013)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (16.11.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (20.12.2012)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej (19.11.2012)

 

UWAGA: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zrezygnowała uprzednio z realizacji IV etapu i zrzekła się puli rekordów przyznanej jej do wprowadzenia na rzecz pozostałych bibliotek.

 

Scalanie w liczbach do końca IV kwartału 2012

Autostrada zakończona dla ... (31.12.2012)

 

III kwartał 2012

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (12.07.2012)

- wspólnej bazy tzw. KRAK7 bibliotek: Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego
  w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Państwowej
  Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (14.09.2012)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (21.08.2012)

- Zakończono III etap dla wspólnej bazy tzw. KRAK7 bibliotek: Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii
  Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury, Biblioteki Naukowej PAU i PAN
  w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (25.09.2012)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Jagiellońskiej

- Trwa IV etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

- Trwa IV etap dla: Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki
  Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteki
  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (wymienione biblioteki przejęły łącznie do wprowadzenia pulę 5340 rekordów,
  z których zrezygnowała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, patrz poprzedni kwartał)

- Trwa IV etap dla Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- Wznowiono i zakończono IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (23.08.2012)

- Wznowiono IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

- Wznowiono IV etap dla Biblioteki Gdańskiej PAN – Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- Rozpoczęto IV etap dla bibliotek wspólnej bazy tzw. KRAK7: Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii
  Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury, Biblioteki Naukowej PAU i PAN
  w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

 

UWAGA: Łączną pulę rekordów bibliograficznych wprowadzanych przez biblioteki w IV etapie scalania zwiększono w III kwartale 2012 z 85160 do 90000 rekordów, dzieląc dodatkowe 4840 rekordów pomiędzy biblioteki zainteresowane wprowadzeniem zwiększonej liczby rekordów

 

Scalanie w liczbach do końca III kwartału 2012

Autostrada zakończona dla ... (30.09.2012)

II kwartał 2012

Powtórzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:
Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (20.06.2012 i 26.06.2012)
Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:
Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (20.04.2012)
Biblioteki Politechniki Gdańskiej (25.05.2012)
Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum
NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:
Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (11.04.2012)
Zakończono III etap dla Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1.06.2012)
Zakończono III etap dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej (26.06.2012)
Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z
katalogów lokalnych) dla:
Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Trwa IV etap dla Biblioteki Jagiellońskiej
Trwa IV etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Zakończono IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie
Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wznowiono IV etap dla:
Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Politechniki Lubelskiej,
Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wᾠKrakowie
(wymienione biblioteki przej™Ây Â…cznie do wprowadzenia pul™ 5340 rekordów, z ktųrych
zrezygnowaÂa Bibliotåka Uniwersyteãka w Poznaniu)
 • Powtórzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (20.06.2012 i 26.06.2012) 

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (20.04.2012)

- Biblioteki Politechniki Gdańskiej (25.05.2012) 

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (11.04.2012)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1.06.2012)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej (26.06.2012)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Jagiellońskiej

- Trwa IV etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- Wznowiono IV etap dla: Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (wymienione biblioteki przejęły łącznie do wprowadzenia pulę 5340 rekordów, z których zrezygnowała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

 

Scalanie w liczbach do końca II kwartału 2012

I kwartał 2012

 • Przeprowadzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

- Biblioteki Politechniki Gdańskiej (20.01.2012)

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Matematycznej Polskiej Akademii Nauk (13.01.2012)

- Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (17.02.2012)

- Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (02.03.2012)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (09.01.2012)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (23.01.2012)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Matematycznej Polskiej Akademii Nauk (08.02.2012)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (01.03.2012)

- Rozpoczęto III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- Trwa IV etap dla Biblioteki Jagiellońskiej

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

- Zakończono IV etap dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (30.01.2012)

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (27.02.2012)

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (26.03.2012)

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Matematycznej Polskiej Akademii Nauk (30.03.2012)

 

Scalanie w liczbach do końca I kwartału 2012

Autostrada zakończona dla .... (31.03.2012)

IV kwartał 2011

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (14.10.2011)

- Biblioteki Publicznej m. st Warszawy (02.12.2011)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (dawn. PAT) (17.10.2011)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (18.11.2011) Rozpoczęto III etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (15.10.2011)

- Rozpoczęto III etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (03.12.2011)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

- Trwa IV etap dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (05.12.2011)

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (19.11.2011)

 

Scalanie w liczbach do końca IV kwartału 2011

Autostrada zakonczona dla .... (31.12.2011)

 

III kwartał 2011

 • Przeprowadzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (01.07.2011)

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (dawn. PAT) (22.09.2011)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- rozpoczęto III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (dawn. PAT) (22.09.2011)  

- Trwa III etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (Biblioteka Jagiellońska nie przejęła jeszcze do katalogu lokalnego wszystkich scalonych w III etapie rekordów)

- zakończono III etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (5.09.2011)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

- Trwa IV etap dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

- Trwa (wznowiony) IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (27.07.2011)

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (6.09.2011)

 • Kontynuacja prac nad przygotowaniem modyfikacji strony www NUKAT

- uruchomienie aplikacji katalogowej i strony informacyjnej NUKAT w nowej aranżacji graficznej i organizacji treści w systemie Joomla (sierpień 2011)

- korekty merytoryczne i techniczne strony

 

Scalanie w liczbach do końca III kwartału 2011

Autostrada zakonczona dla .... (30.09.2011)

 

II kwartał 2011

 • Przeprowadzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

– Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (29.04.2011)

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

– Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (9.04.2011)

– Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (3.06.2011)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

– Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (9.04.2011-20.06.2011)

– rozpoczęto III etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (3.06.2011)

– zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (14.06.2011)

– Trwa III etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (Biblioteka Jagiellońska nie przejęła jeszcze do katalogu lokalnego wszystkich scalonych w III etapie rekordów)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

– Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

– Trwa IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

– Trwa IV etap dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

– Trwa (wznowiony) IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

– Zakończono (wznowiony) IV etap dla Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (13.04.2011)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (15.04.2011)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej (2.06.2011)

– Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (10.05.2011)

– Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (14.06.2011)

– Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (23.05.2011)

 • Kontynuacja prac nad przygotowaniem modyfikacji strony www NUKAT (prace nad przyszłą zawartością i formą strony)

– prace nad przygotowaniem zawartości nowej strony informacyjnej (teksty i narzędzia informatyczne)

– ostateczne zatwierdzenie projektu graficznego dla aplikacji katalogowej i strony informacyjnej NUKAT

– prace nad dostosowaniem strony katalogowej/interfejsu katalogu NUKAT do projektu graficznego

– przeniesienie wstępnej konfiguracji aplikacji Joomla z serwera firmy przygotowującej projekt strony na serwer NUKAT

 

Scalanie w liczbach do konca II kwartalu 2011

Autostrada zakonczona dla .... (30.06.2011)

 

I kwartał 2011

 • Przeprowadzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

– wspólnej bazy tzw. KRAK7 bibliotek: Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (14.01.2011)

– Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (25.03.2011)

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

– Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (4.01.2011)

– Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (18.01.2011)

– Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (25.01.2011)

– Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (18.02.2011)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

– Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (5.01.2011-17.01.2011)

– Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (19.01.2011-27.01.2011)

– Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (26.01.2011-07.02.2011)

– Rozpoczęto III etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (19.02.2011)

– Trwa III etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (Biblioteka Jagiellońska nie przejęła jeszcze do katalogu lokalnego wszystkich scalonych w III etapie rekordów)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

– Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

– Trwa IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

– Trwa IV etap dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

– Trwa IV etap dla Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej

– Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (18.01.2011)

– Wznowiono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (10.03.2011)

– Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (8.02.2011)

– Wznowiono IV etap dla Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (7.03.2011)

– Rozpoczęto i zakończono IV etap dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (28.01.2011-11.03.2011)

– Wznowienie etapu IV dla Bibliotek: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie spowodowane zwiększeniem puli rekordów przyznanych wszystkim bibliotekom do wprowadzenia w IV etapie w wyniku aneksowania umowy projektu NUKAT – AUTOSTRADA INFORMACJI CYFROWEJ (wymienione biblioteki wprowadziły swoje pierwotnie przyznane pule rekordów w całości w roku 2010)

 • Kontynuacja prac nad przygotowaniem modyfikacji strony www NUKAT (prace nad przyszłą zawartością i formą strony)

– prace nad przygotowaniem zawartości nowej strony informacyjnej (teksty i narzędzia informatyczne)

– konsultacje i ostateczny wybór projektu graficznego dla aplikacji katalogowej i strony informacyjnej NUKAT

 

Scalanie w liczbach do konca I kwartalu 2011

Autostrada zakonczona dla .... (31.03.2011)

 

IV kwartał 2010

 • Przeprowadzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1.10.2010)

- Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (8.10.2010) - Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (15.10.2010)

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi (2.11.2010, powtórka 8.11.2010)

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (5.11.2010)

- Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (23.11.2010)

- Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej (7.12.2010)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (6.11.2010-19.11.2010)

- Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (24.11.2010-3.12.2010)

- Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej (8.12.2010-15.12.2010)

- Trwa III etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (Biblioteka Jagiellońska nie przejęła jeszcze do katalogu lokalnego wszystkich scalonych w III etapie rekordów)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Rozpoczęcie IV etapu dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (12.10.2010- )

- Rozpoczęcie IV etapu dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (20.11.2010- )

- Rozpoczęcie IV etapu dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (23.12.2010- )

- Rozpoczęcie IV etapu dla Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej (15.12.2010- )

 • Kontynuacja prac nad przygotowaniem modyfikacji strony www NUKAT (prace nad przyszłą zawartością i formą strony)

- zamówienie projektu graficznego nowej strony (dla aplikacji katalogowej Vectors i strony informacyjnej Centrum NUKAT)

- przygotowanie schematu zawartości nowej strony informacyjnej

- omówienie z informatykami niezbędnych zmian w narzędziach udostępnianych na stronie (raporty, bazy, wykazy)

- wybrano system do obsługi strony informacyjnej – CMS Joomla

 

Scalanie w liczbach do konca roku 2010

 

III kwartał 2010

 • Przeprowadzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (7.07.2010)

- Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (16.07.2010)

- Centralnej Biblioteki Matematycznej PAN (15.09.2010)

- Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (16.07.2010)

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Jagiellońskiej (20.08.2010)

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (dogrywka 3.08.2010)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Rozpoczęto III etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (20.08.2010- )

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Zakończono dla Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (15.07.2010)

 • Kontynuacja prac nad przygotowaniem modyfikacji strony www NUKAT (prace nad przyszłą zawartością i formą strony, przygotowania do wyboru oprogramowania do obsługi strony)

II kwartał 2010

 • Utworzenie narzędzia do zastąpienia rekordów lokalnych ich odpowiednikami z katalogu NUKAT w bazie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (wykonawca narzędzia: Przemysław Goliński – informatyk pracujący w bibliotece, której katalog jest obsługiwany przez system Horizon) Przeprowadzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (d. PAT) w Krakowie (7.04.2010)

- Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (13.04.2010)

- Biblioteki Politechniki Lubelskiej (27.04.2010)

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (7.05.2010)

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (28.05.2010)

- Biblioteki Jagiellońskiej (dwie tury, 11.06.2010 + 18.06.2010)

- Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego (d. Akad. Pedagogicznej) w Krakowie (30.06.2010)

 • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademii Rolniczej) w Lublinie (20.04.2010)

- Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (5.05.2010, dogrywka 13.05.2010)

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (21.05.2010)

 • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademii Rolniczej) w Lublinie (20.04.2010-5.05.2010)

- Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (7.05.2010-15.05.2010)

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (18.05.2010-30.06.2010)

 • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (27.05.2010-21.06.2010)

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademii Rolniczej) w Lublinie (21.05.2010- )

 • Kontynuacja prac nad przygotowaniem modyfikacji strony www NUKAT (prace nad przyszłą zawartością i formą strony, przygotowania do wyboru oprogramowania do obsługi strony)

I kwartał 2010

 • Zamknięcie prac nad założeniami do procesu scalania zgodnych z wypracowaną koncepcją „podwójnego” scalania automatycznego (I etap scalanie – tzw. „szybka ścieżka”, tj. zastąpienie rekordów lokalnych rekordami z NUKAT + II etap scalania - scalanie właściwe, tj. zastąpienie rekordów lokalnych rekordami z NUKAT oraz przejęcie rekordów z katalogów lokalnych do bazy NUKAT)
 • Zamknięcie prac nad założeniami do III etapu scalania – modyfikacji i kontroli ręcznej uzupełniającej scalanie automatyczne
 • Utworzenie narzędzia do zastąpienia rekordów lokalnych ich odpowiednikami z katalogu NUKAT w bazach obsługiwanych przez system Virtua (wykonawca narzędzia: Bogusława Macheta – informatyk pracujący w bibliotece, której katalog jest obsługiwany przez system Virtua)
 • Zamknięcie prac nad opracowaniem narzędzi informatycznych do analizy scalanych rekordów oraz przeprowadzenia procesu scalania
 • Testowanie opracowanych narzędzi informatycznych
 • Przeprowadzenie analiz poprawności rekordów w plikach przekazywanych przez biblioteki
 • Przygotowanie procedur postępowania i raportów dla „szybkiej ścieżki”
 • Przeprowadzenie I etapu scalania („szybkiej ścieżki”) dla:

- Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (9 marca 2010)

- Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (16 marca 2010)

- Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (23 marca 2010)

- Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (30 marca 2010)

 • Przygotowania do uruchomienia drugiego etapu scalania, tj. scalania właściwego (korespondencja przygotowawcza z bibliotekami nt. zasad i terminów, prace nad przygotowaniem procedur postępowania i raportów, testowanie narzędzi informatycznych na próbkach danych)
 • Kontynuacja prac nad przygotowaniem modyfikacji strony www NUKAT (prace nad przyszłą zawartością i formą strony, przygotowania do wyboru oprogramowania do obsługi strony)
 • Podpisanie umowy z Biblioteką Gdańską PAN - baza nr 24

IV kwartał 2009


 • Finalizacja prac nad wstępnymi założeniami do porównania zawartości katalogu lokalnego z zawartością katalogu NUKAT (ustalanie kryteriów, według których mają być porównane i podzielone dane i ustalanie kolejności działań podczas scalania danych)
 • Finalizacja prac nad wstępnymi założeniami do kontroli poprawności rekordów
 • Wypracowanie koncepcji „podwójnego” scalania (szybka ścieżka, tj. zastąpienie rekordów lokalnych rekordami z NUKAT + scalanie właściwe, tj. przejęcie rekordów z katalogów lokalnych do bazy NUKAT)
 • Kontynuacja prac nad opracowaniem narzędzi informatycznych do analizy scalanych rekordów oraz przeprowadzenia procesu scalania
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania informacyjnego (24.11. 2009) dla bibliotek, których katalogi mają być poddane scalaniu (23 bazy) oraz wszystkich pozostałych bibliotek współkatalogujących w NUKAT
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla pracowników Centrum NUKAT (10.11. 2009) dot. a) ich udziału w kontroli scalanych rekordów, b) modernizacji strony www NUKAT
 • Przeprowadzenie pierwszych analiz (poprawności rekordów w plikach przekazywanych przez biblioteki oraz „szybkiej ścieżki” dla LUBL_58 (Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
 • Kontrole i zmiany w bazie NUKAT w celu przystosowania jej do potrzeb procesu scalania (kontrola pola 020, daty wydania w polu 008/7-10, poprawności znaków w polu 245, prawdopodobnych dubletów w bazie NUKAT) – prowadzone przez pracowników Centrum NUKAT
 • Wstępne prace nad przygotowaniem modyfikacji strony www NUKAT (omówienie przyszłej zawartości i formy strony)

 

III kwartał 2009


 • Zebranie odpowiedzi na ankiety dotyczących zawartości baz katalogowych, które mają zostać poddane scalaniu (do 31 lipca 2009), analiza zawartości ankiet, wstępne ustawienie kolejki bibliotek do procesu scalania
 • Kontynuacja prac nad wstępnymi założeniami do porównania zawartości katalogu lokalnego z zawartością katalogu NUKAT (ustalanie kryteriów, według których mają być porównane i podzielone dane i ustalanie kolejności działań podczas scalania danych)
 • Kontynuacja prac nad wstępnymi założeniami do kontroli poprawności rekordów
 • Rozpoczęcie prac nad opracowaniem narzędzi informatycznych do analizy scalanych rekordów oraz przeprowadzenia procesu scalania
 • Rozpoczęcie przygotowań do spotkania informacyjnego (24.11. 2009) dla bibliotek, których katalogi mają być poddane scalaniu oraz wszystkich pozostałych bibliotek współkatalogujących w NUKAT
 • Kontrole i zmiany w bazie NUKAT w celu przystosowania jej do potrzeb procesu scalania (kontrola pola 020, daty wydania w polu 008/7-10, poprawności znaków w polu 245)

 

II kwartał 2009


 • Przygotowanie i rozesłanie do 30 bibliotek wstępnych materiałów informacyjnych (umów dotyczących przystąpienia bibliotek do projektu scalania danych i ankiet dotyczących zawartości baz katalogowych, które mają zostać poddane scalaniu)
 • Praca nad wstępnymi założeniami do porównania zawartości katalogu lokalnego z zawartością katalogu NUKAT (ustalanie kryteriów, według których mają być porównane i podzielone dane i ustalanie kolejności działań podczas scalania danych)
 • Praca nad wstępnymi założeniami do kontroli poprawności rekordów
 • Prace nad określeniem niezbędnych kontroli i zmian do przeprowadzenia w bazie NUKAT w celu przystosowania jej do potrzeb procesu scalania

II - IV kwartał 2011

 • Porządkowanie kodu, testy działania
 • Wdrożenie pełnej funkcjonalności

I kwartał 2011

 • Przygotowanie interfejsu obsługi profilu ustawień użytkownika z użyciem technologii AJAX
 • Prace przygotowawcze dla wsparcia logowania w protokołach OpenId i SAML

IV kwartał 2010

 • Kontynuacja prac nad obsługą FBC
 • Rozbudowa stron informacyjnych KaRo
 • Prace projektowe nad profilem ulubionych ustawień użytkownik

III kwartał 2010

 • Uzgodnienia z FBC na temat współpracy systemów
 • Rozbudowa strony głównej na potrzeby wsparcia FBC
 • Przygotowanie parsera rezultatów FBC
 • Przygotowanie systemu generowania zapytań do FBC
 • Testowanie pilotowej wersji systemu współpracy z FBC

II kwartał 2010

 • Przygotowanie części stron informacyjnych
 • Testowanie kodu i poprawki
 • Porządkowanie, komentowanie i optymalizacja kodu źródłowego
 • Przygotowania do współpracy KaRo z bibliotekami cyfrowymi
 • Analiza dostępnych narzędzi programistycznych dla analizy opisów w formacie Dublin Core
 • Uruchomienie bazy mySQL jako narzędzia do przechowywania konfiguracji KaRo

I kwartał 2010

 • Przygotowanie kolejnych ekranów KaRo w nowej kolorystyce
 • Zmiana menu nawigacyjnych na podstronach
 • Przygotowanie podstroi do obsługi funkcji schowka
 • Zastosowanie technologii AJAX do wyświetlania ekranów pomocy
 • Przygotowanie schematu bazy mySQL na potrzeby KaRo

IV kwartał 2009

 • Stworzenie nowego ekranu startowego KaRo:

- zmiana obsługi interfejsu poprzez zastosowanie biblioteki jQuery

- widok dwukolumnowy - zmiana kolorystyki i logo

- wprowadzenie technologii AJAX do zmian listy katalogów

- wprowadzenie rozwijalnych menu oraz technologii AJAX do wyświetlania stron pomocniczych

- wprowadzenie zarysów obsługi dwóch rodzajów interfejsu głównego (prostego i zaawansowanego)

 • Stworzenie nowego ekranu wyników przeszukania rozproszonego: - zastosowanie technologii AJAX do odbierania wyników do prawidłowej obsługi okresu oczekiwania na wyniki.

- zastosowanie bufora wyników (cache) wyszukania rozproszonego

 • Instalacja nowego serwera KaRo:

- system operacyjny, maszyny wirtualne

- przystosowanie produkcyjnej wersji KaRo do najnowszych wersji pakietów wspierających

- przeniesienie produkcyjnej wersji KaRo 2 na nowy serwer

- uruchomienie testowej wersji KaRo 3 na dedykowanej maszynie wirtualnej

 • Modyfikacja produkcyjnej wersji KaRo w celu obsługi błędnie zakodowanych opisów MARC-21 (problem z najnowsza wersją serwera Horizon)

III kwartał 2009

 • Przystosowanie KaRo do pracy w UTF-8

II kwartał 2009

 • Przygotowanie harmonogramu prac rozwojowych
 • Prace rozpoznawcze w zakresie nowych pakietów oprogramowania, które mogłyby być użyteczne przy rozbudowie KaRo
 • Testowa instalacja KaRo z najnowszymi pakietami wspomagającymi
 • Dostosowanie kodu KaRo do nowych wersji pakietów oraz języka Perl w wersji 5.8.8

II kwartał 2012

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

      W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

2 rekordy bibliograficzne czasopism

15 rekordów zasobu czasopism

      W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie utworzono:

48 rekordów bibliograficznych czasopism

 • W II kwartale 2012 r zakończono prace prowadzone w ramach zadania „Retrokonwersja czasopism ze zbiorów bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego”

I kwartał 2012

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

      W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

10 rekordów bibliograficznych czasopism

301 rekordów zasobu czasopism

      W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

64 rekordów bibliograficznych czasopism

35 rekordów zasobu czasopism

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

IV kwartał 2011

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.
       W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

9 rekordów bibliograficznych czasopism

181 rekordów zasobu czasopism

       W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

31 rekordów bibliograficznych czasopism

81 rekordów zasobu czasopism

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

III kwartał 2011

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

23 rekordów bibliograficznych czasopism

61 rekordów zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

31 rekordów bibliograficznych czasopism

177 rekordów zasobu czasopism

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

II kwartał 2011

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

23 rekordów bibliograficznych czasopism

61 rekordów zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

31 rekordów bibliograficznych czasopism

177 rekordów zasobu czasopism

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

I kwartał 2011

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

119 rekordów bibliograficznych czasopism

176 rekordów zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

27 rekordów bibliograficznych czasopism

133 rekordów zasobu czasopism

Biblioteka Instytutu Germanistyki zakończyła prace w zakresie retrokonwersji prowadzone w ramach projektu.

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

IV kwartał 2010

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

154 rekordów bibliograficznych czasopism

170 rekordów zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

13 rekordów bibliograficznych czasopism

100 rekordów zasobu czasopism

Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej zakończyła prace w zakresie retrokonwersji prowadzone w ramach projektu.

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

III kwartał 2010

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

155 rekordów bibliograficznych czasopism

251 rekordów zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

65 rekordów bibliograficznych czasopism

223 rekordów zasobu czasopism

Biblioteki: Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki zakończyły prace w zakresie retrokonwersji prowadzone w ramach projektu.

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

II kwartał 2010

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

87 rekordów bibliograficznych czasopism

114 rekordów zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

161 rekordów bibliograficznych czasopism

381 rekordów zasobu czasopism

Biblioteki: Instytutu Anglistyki, Centrum Studiów Latynoamerykańskich zakończyły prace w zakresie retrokonwersji prowadzone w ramach projektu.

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

I kwartał 2010

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

137 rekordów bibliograficznych czasopism

260 rekordów zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

212 rekordów bibliograficznych czasopism

408 rekordów zasobu czasopism

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

IV kwartał 2009

 • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

147 rekordów bibliograficznych czasopism

253 rekordy zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

173 rekordów bibliograficznych czasopism

387 rekordów zasobu czasopism

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

III kwartał 2009

 • Rozpoczęcie retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW. W realizacji tego zadania bierze udział BUW oraz następujące biblioteki wydziałowe:

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

136 rekordów bibliograficznych czasopism

276 rekordów zasobu czasopism

W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

49 rekordów bibliograficznych czasopism

100 rekordów zasobu czasopism

 • Kontynuacja prac nad typowaniem do retrokonwersji i digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • Zakup wózków bibliotecznych służących do przewożenia ciągów między magazynami bibliotek, a stanowiskami pracy katalogerów.
 • Zakup stanowisk komputerowych przeznaczonych dla bibliotekarzy zajmujących się retrokonwersją czasopism, bibliotekarzy i informatyków obsługujących proces ich digitalizacji, a także serwerów niezbędnych do obsługi biblioteki cyfrowej e-bUW.

II kwartał 2009

 • Organizowanie zespołu katalogerów przygotowujących się do retrokonwersji czasopism. Przeprowadzenie dwóch wykładów na temat „Tworzenie rekordu bibliograficznego wydawnictwa ciągłego” oraz dwóch wykładów „Tworzenie rekordu zasobu wydawnictwa ciągłego w katalogu online bibliotek UW”, a następnie konsultacji indywidualnych z uczestnikami tych wykładów.
 • Rozpoczęcie typowania XIX-wiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z przeznaczeniem do retrokonwersji.
 • Przygotowywanie do rozpoczęcia retrokonwersji czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz 17 bibliotek jednostek organizacyjnych UW, którymi są:
 1. Biblioteka Wydziału Biologii
 2. Biblioteka Instytutu Fizyki Doświadczalnej
 3. Biblioteka Instytutu Fizyki Teoretycznej Biblioteka
 4. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
 5. Biblioteka Instytutu Archeologii
 6. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
 7. Biblioteka Instytutu Historycznego
 8. Biblioteka Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego
 9. Biblioteka Instytutu Anglistyki Biblioteka Instytutu Germanistyki
 10. Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki
 11. Biblioteka Katedry Hungarystyki
 12. Biblioteka Wydziału Pedagogicznego
 13. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
 14. Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej
 15. Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich
 16. Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej – sekcja francuska i niemiecka

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie do retrokonwersji przeznaczonych zostały zbiory XIX wieczne, z których większość zostanie następnie poddana digitalizacji i opublikowana w e-bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W bibliotekach jednostek organizacyjnych UW będą to natomiast tytuły czasopism o istotnym znaczeniu dla dyscyplin wiedzy reprezentowanych na UW, niekiedy rzadko występujące w zbiorach innych bibliotek w Polsce.

II kwartał 2013

 • Dalszy ciąg wyszukiwania uzupełnień braków w zeskanowanych tytułach czasopism, w tym kontakty z innymi bibliotekami.
 • W ramach digitalizacji uzupełniającej wykonano 11 200 skanów.
 • Dalsze przetwarzanie skanów uzupełnień, tworzenie publikacji DjVu.
 • Dalsze udostępnianie w e-bUW publikacji DjVu, pochodzących zarówno z digitalizacji masowej, jak i uzupełniającej.

I kwartał 2013

 • Dalszy ciąg wyszukiwania uzupełnień braków w zeskanowanych tytułach czasopism, w tym kontakty z innymi bibliotekami.
 • W ramach digitalizacji uzupełniającej wykonano 33 600 skanów.
 • Dalsze przetwarzanie skanów uzupełnień, tworzenie publikacji DjVu.
 • Udostępnianie w e-bUW publikacji DjVu, pochodzących zarówno z digitalizacji masowej, jak i uzupełniającej.

IV kwartał 2012

 • Dalszy ciąg wyszukiwania uzupełnień braków w zeskanowanych tytułach czasopism, w tym kontakty z innymi bibliotekami.
 • W ramach digitalizacji uzupełniającej wykonano 17 560 skanów.
 • Początek prac nad przetwarzaniem uzupełnionych skanów.
 • Prace wstępne i przygotowanie metadanych celem publikacji uzupełnień czasopism.

III kwartał 2012

 • Zaakceptowano 63 711 skany przekazane na dwóch dyskach.
 • Przetworzono 161 264 skany , z których powstały 16 854 publikacje.
 • Cd wyszukiwania uzupełnień zasobu Gazety Warszawskiej z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
 • Ze znalezionych uzupełnień zeskanowano w III kwartale 24 714 strony.

II kwartał 2012

 • Zaakceptowano 421 383 skany przekazane na trzynastu dyskach.
 • Przetworzono 420 515 skanów , z których powstało 49 851 publikacji.
 • Cd. wyszukiwania uzupełnień zasobu Kuriera Warszawskiego z innych bibliotek.
 • Wyszukiwanie uzupełnień zasobu Gazety Warszawskiej z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
 • Ze znalezionych uzupełnień zeskanowano w II kwartale 9 293 strony.
 • Liczba publikacji w e-bUW przekroczyła 100 000 (z czego 80 000 wykonanych w ramach projektu).

I kwartał 2012

 • Zaakceptowano 360 802 skanów przekazanych na dwunastu dyskach.
 • Przetworzono 356 346 skanów, z których powstało 39 718 publikacji.
 • Kontynuowano wyszukiwania uzupełnień zasobu „Kuriera Warszawskiego” w II i III egzemplarzach BUW.
 • Wyszukiwano uzupełnienia do zasobu „Gazety Warszawskiej”, „Korespondenta Warszawskiego” i „Dziennika Wspólnego”.
 • W ramach digitalizacji uzupełniającej ze znalezionych uzupełnień do końca I kwartału 2012 wykonano skany 23 190 stron.

IV kwartał 2011

 • Zaakceptowano 398 328 skanów przekazanych na trzynastu dyskach.
 • Przetworzono 428 521 skanów, z których powstało 44 639 publikacji.
 • Trwały prace nad wdrożeniem sprzętu zakupionego na potrzeby digitalizacji uzupełniającej – instalacja i uruchomienie skanerów (w tym szkolenia z ich obsługi) oraz komputerów; wdrożenie nowego oprogramowania.
 • Rozpoczeto wyszukiwania uzupełnień zasobu Kuriera Warszawskiego w II i III egzemplarzach BUW.
 • Rozpoczęło się skanowanie znalezionych uzupełnień.

III kwartał 2011

 • Zaakceptowano 426 337- skany przekazane na czternastu dyskach.
 • Przetworzono 334 606 skanów, z których powstało 37 050 publikacji.
 • Prace nad organizacją digitalizacji uzupełniającej.
 • Rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt komputerowy i sprzęt do digitalizacji zbiorów.
 • Sfinalizowanie zakupów, instalacja i konfiguracja sprzętu. Szkolenia z obsługi nowych urządzeń.

II kwartał 2011

 • Zaakceptowano 394 878 skany przekazane na trzynastu dyskach.
 • Przetworzono 394 265 skanów, z których powstało 53 718 publikacji.
 • Prace nad wydzieleniem dodatków porannych Kuriera Warszawskiego jako samodzielnych publikacji.
 • Dalsze prace nad usprawnieniem procesu digitalizacji.
 • Przetarg na sprzęt komputerowy w ramach digitalizacji uzupełniającej.

I kwartał 2011

 • Przyjęto i skontrolowano 12 dysków, łącznie zaakceptowano 363 206 skanów.
 • Przetworzono 394087 skanów, z których powstało 27408 publikacji.
 • Prowadzono dalsze prace nad usprawnieniem procesu digitalizacji.
 • Dokonano wstępnych ustaleń dot. zasad organizacji pracy przy tzw. digitalizacji uzupełniającej, której celem jest uzupełnienie luk w skanowanym materiale.
 • W związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy z MNiSW prowadzono przygotowania do przetargu na sprzęt komputerowy i skanery.

IV kwartał 2010

 • Przyjęto i skontrolowano 14 dysków, zaakceptowane łącznie 457 528 skanów.
 • Przetworzono 430 457 skanów, z których powstało 44 724 publikacji.
 • Prowadzono dalsze prace nad usprawnieniem procesu digitalizacji, na bieżąco definiowano i rozwiązywano problemy.
 • Prowadzono intensywne prace nad aneksem nr 4 do umowy z MNiSW (planowanie przesunięć kwot między kategoriami oraz określanie nowych zadań).

III kwartał 2010

 • Ustalenie i modyfikacje podstawowych zasad organizacji pracy podczas digitalizacji.
 • Przygotowanie dokumentów dla Wykonawców (GAMA , GB Soft) opisujących zasady współpracy, parametry skanów i przetworzonych plików oraz kryteria oceny wykonanych plików przez pracowników BUW.
 • Przystosowanie pomieszczenia do skanowania.
 • Wprowadzenie Wykonawcy I do BUW (sprzęt do skanowania, komputery)
 • Początek skanowania (2 sierpnia 2010r.)
 • Odebranie pierwszego dysku do kontroli od firmy GAMA (9 sierpnia 2010 r.). Dysk zawierał 15 116 skanów.Kolejne dyski otrzymywaliśmy co tydzień. Do końca kwartału Wykonawca I przekazał Bibliotece 8 dysków zawierających 216 633 skany.
 • Przekazanie pierwszego dysku do przetwarzania i wykonania publikacji w formacie DjVu Wykonawcy II (1 września 2010r.). Do końca kwartału wykonano 2942 publikacje.

II kwartał 2010

 • Rozstrzygnięcie przetargu na digitalizację czasopism ze zbiorów BUW ukazujących się w latach 1801 - 1939.
 • Stworzenie zespołów zadaniowych zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami związanymi z procesem digitalizacji.
 • Ustalenie procedur stosowanych w procesie digitalizacji

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa