Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

1.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Nr 03/51/2013 na: „Dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie” dla projektu: NUKAT: Autostrada Informacji Cyfrowej objętego finansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2.3
2.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Nr 13/51/2012 na: „Dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie” dla projektu: NUKAT: Autostrada Informacji Cyfrowej objętego finansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2.3 
3.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Nr 12/51/2012 na: „Dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie” dla projektu: NUKAT: Autostrada Informacji Cyfrowej objętego finansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2.3 
4. Postępowanie nr 04/51/2012 na "wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu POIG.02.03.00-00-012/08 NUKAT - AUTOSTRADA INFORMACJI CYFROWEJ". 
5. Przetarg nieograniczony nr 05/51/2011 na "Dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie" dla projektu: NUKAT: Autostrada Informacji Cyfrowej objętego finansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2.3.  
6. Przetarg nieograniczony nr 01/51/2011 na "Dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie" dla projektu: NUKAT: Autostrada Informacji Cyfrowej objętego finansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2.3.
7. Przetarg nieograniczony nr 01/51/2010 na digitalizację czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie dla projektu: NUKAT: Autostrada Informacji Cyfrowej objętego finansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2.3.
8. Przetarg nieograniczony nr 3/51/2009 na dostawę sprzętu komputerowego dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie dla projektu: NUKAT: Autostrada Informacji Cyfrowej objętego finansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2.3.


innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa