Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Scalanie katalogów

 • Zespoły przygotowujące założenia merytoryczne do przeprowadzenia automatycznego porównania katalogu lokalnego z katalogiem NUKAT oraz do przeprowadzenia automatycznej kontroli poprawności rekordów
 • Zespoły informatyków przygotowujące i testujące narzędzia informatyczne

1. do automatycznego porównania baz wraz z pisemną dokumentacją oprogramowania,

2. do automatycznego wybierania rekordów bibliograficznych z katalogów lokalnych zakwalifikowanych wstępnie do scalenia w katalogu NUKAT,

3. do automatycznej kontroli poprawności rekordów zakwalifikowanych do przejęcia,

4. do obsługi podmiany rekordów z katalogów lokalnych na skopiowane z katalogu centralnego, z zachowaniem prawidłowych powiązań z rekordami egzemplarza w katalogach lokalnych

5. do automatycznego uzupełniania symbolu lokalizacji w rekordach, których kopie będą przekazywane z NUKAT-u do katalogu lokalnego

 • Zespół opracowujący szczegółową procedurę przejmowania i zwracania danych,
 • Bibliotekarze z bibliotek, których katalogi podlegają scalaniu w ramach projektu ręcznie modyfikujący niepoprawne rekordy w konfrontacji z opisywanym dokumentem
 • Administratorzy Centrum NUKAT kontrolujący i zatwierdzający modyfikowane rekordy bibliograficzne
 • Osoby odpowiedzialne za proces scalania danych w poszczególnych bibliotekach i w Centrum NUKAT
 • Zespół pracujący nad modernizacją strony www katalogu NUKAT.

Modernizacja KaRo

 • dr Tomasz Wolniewicz, twórca KaRo, pracujący przy jego modernizacji 

Retrokonwersja

 • zespół typujący czasopisma do opracowania i digitalizacji,
 • zespół katalogujący czasopisma XIX-wieczne w BUW
 • osoby katalogujące czasopisma w bibliotekach wydziałowych

Digitalizacja

 • zespół kontrolujący poprawność skanów
 • zespół kontrolujący poprawność publikacji
 • zespół informatyków wspierających proces digitalizacji
 • zespół odpowiedzialny za publikację zeskanowanych czasopism w e-bUW
 • zespół zajmujący się digitalizacją uzupełniającą
innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa