Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Retrokonwersja

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego stopniowo przenoszą opisy udostępnianych publikacji z tradycyjnego katalogu kartkowego do katalogu on-line bibliotek UW. W ramach projektu NUKAT — Autostrada Informacji Cyfrowej do katalogu on-line wprowadzonych zostanie 1825 tytułów czasopism. Opracowanie obejmie najcenniejsze czasopisma ze zbiorów BUW (około 900 ukazujących się w latach 1801-1939), jak również tytuły współczesne ze zbiorów bibliotek wydziałowych.

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa