Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   Index: P,Q,R,S,Ś

Pamiętnik dla Płci Pięknej Pamiętnik dla Płci Pięknej : [pismo różnym rodzajom poezyi i prozy poświęcone].
Pamiętnik dla Płci Pięknej Pamiętnik Fizycznych, Matematycznych i Statystycznych Umiejętności z Zastósowaniem do Przemysłu / [wyd. przez M. A. Pawłowicza i S. Janickiego].
Pamiętnik Naukowy Pamiętnik Naukowy Służący za Ciąg Dalszy Ćwiczeń Naukowych. Oddział Matematyczno-Fizyczny / [red. Franciszek Skomorowski]. ; 1819
Pamiętnik Religjno-Moralny Pamiętnik Religijno-Moralny : czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób / red. Antoni Hlebowicz. Warszawa : 1841-1862
brak winiety Pamiętnik Sceny Warszawskiej na Rok... / przez K..... W....
Pamiętnik Towarzystwa Kultury Polskiej Pamiętnik Towarzystwa Kultury Polskiej. 1907
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu : czyli zbiór wiadomości teoretycznych i praktycznych dla użytku gospodarzy, rolników, rękodzielników, przedsiębiorców budowniczych, inżynierów wojskowych i cywilnych, uczonych, ludzi stanu etc. etc.
Pamiętnik Umiejętności, Sztuk i Nauk Pamiętnik Umiejętności, Sztuk i Nauk
Pamiętnik Warszawski Pamiętnik Warszawski / [wyd. i red. Ludwik Osiński].
Pamiętnik Warszawski Pamiętnik Warszawski / wydawany przez Kaz. Brodzińskiego, Fr. Hr. Skarbka, J. K. Skrodzkiego z Towarzystwa Król. Przyiaciół Nauk.
Pamiętnik Warszawski... Pamiętnik Warszawski : [czyli dziennik nauk i umiejętności].
Pamiętnik Warszawski Umiejętności... Pamiętnik Warszawski Umiejętności Czystych i Stosowanych.
Pamiętnik Zagraniczny Pamiętnik Zagraniczny / wydawany przez Br: Hr: Ki.........
Pamiętnik Zagraniczny... Pamiętnik Zagraniczny, Naukowy, Historyczny i Polityczny.
Pamiętnik Zarządu Głównego TKP Pamiętnik Zarządu Głównego T. K. P. za ... R. 1912
Patryota Patryota : pismo codzienne.
Pismo dodatkowe do Gazety Porannej Pismo Dodatkowe do Gazety Porannej.
Pismo Peryodyczne... Pismo Peryodyczne Korrespondenta. Warszawa : 1794.
Piśmiennictwo Krajowe Piśmiennictwo Krajowe : dodatek do Gazety Porannej / Hippolit Skimborowicz, red. gł. 1840-1841
Plotkarz : świstek satyrycznyPlotkarz : świstek satyryczny Plotkarz : świstek satyryczny / wyd. i red. Jeremiasz Baba.
Podchorąży Podchorąży.
Podrobnyj Adresnyj Ukazatel' Varšavskih Kommerčeskih Firm Podrobnyj Adresnyj Ukazatel' Varšavskih Kommerčeskih Firm : gdě čto kupit' i obdělat' v Varšavě / [izd. [i] red. M. V. Višnâkovskìj.]
Polacy na tułactwie Polacy na Tułactwie.
Polacy we Francji Polacy we Francyi : tygodnik awenioński / [red. Stanisław Bratkowski].
Polak Polak / [Wyd. Julian Mieczkowski ; Red. Franciszek Ksawery Zawadzki].
Polak=... Polak = Le Polonais : dodatek miesięczny "Skarbiec" / [Red. Marjan Seyda].
Polak Sumienny Polak Sumienny : pismo codzienne.
Pamiętnik dla Płci Pięknej Polonia : revue hebdomadaire polonaise / [red. nacz. Wacław Gąsiorowski].
Polonia... Polonia : revue hebdomadaire polonaise / [red. nacz. Wacław Gąsiorowski]. 1914-1918, 1920-1926
Polska Chrystusowa Polska Chrystusowa : pismo poświęcone zasadom spółecznym wydawane staraniem Ludwika Królikowskiego. 1842-1846
Polski Kurier Wieczorny Polski Kurjer Wieczorny / [red. nacz. i odp. A. T. Zbydniowski].
Polski Kurier Wieczorny Dalekiego Wschodu Polski Kurjer Wieczorny Dalekiego Wschodu : pismo narodowe bezpartyjne : organ Polskiego Związku Wojennego w Charbinie.
Poranek Poranek / [red. i wyd. Ignacy Chabielski].
Pamiętnik dla Płci Pięknej Poranny Dodatek "Słowa" / [red. Antoni Donimirski ; wyd. Paweł Górski]. 1909
Posiew Posiew : pismo tygodniowe / [pod kier. Gustawa Dolińskiego ; red. i wyd. Ignacy Kłopotowski].
Powszechny Dziennik Krajowy Powszechny Dziennik Krajowy / [Kommissya Rządowa Wyznań Religiyjnych i Oświecenia Publicznego]. 1829-1831.
Północ Północ
Prace Matematyczno-Fizyczne Prace Matematyczno-Fizyczne : wydawane w Warszawie / S. Dickstein i inni. 1888-1952.
Pracownica Katolicka Pracownica Katolicka : organ Stowarzyszenia Służących / [red. i wyd. Marya Helena Antoszewska].
Pracownica Polska Pracownica Polska / [red. i wyd. Marya Kaczkowska].
Pracownik Polski Pracownik Polski : organ Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich / wyd. Ksawery Skowroński ; red. Stanisław Sokołowski.
Prawda Prawda : pismo czasowe / przez X. Y. Z.
Prawdą a Bogiem Prawdą a Bogiem : pismo tygodniowe dla ludu katolickiego / red. Wojciech Olszewski.
Predvybornyâ Izvěstìâ : izdanìe Russkago Obŝestva v Varšave Predvybornyâ Izvěstìâ : izdanìe Russkago Obŝestva v Varšave, osnovannago na načalah vysočajšago Manifesta 17 oktâbrâ 1905 goda / [red. A. A. Sokolov ; izd.-predsědatel' Obŝestva S. N. Aleksěev].
Przegląd Asekuracyjny Przegląd Asekuracyjny : dodatek do Gazety Losowań / [red. i wyd. Adolf Peretz].
Przegląd Bankowy z Tabelą... Przegląd Bankowy z Tabelą Losowań : dwutygodnik dla posiadaczy papierów procentowych / [red. Tadeusz Szempliński ; wydawcy: Antoni Wysocki i Tadeusz Szempliński].
Przegląd Dwóch Światów Przegląd Dwóch Światów / [red. Leon Rogalski].
Przegląd Gorzelniczy Przegląd Gorzelniczy : organ producentów spirytusu : dodatek bezpłatny do no ... "Rolnika i Hodowcy" / [red.i wyd. Henryk Kotłubaj].
Przegląd Mleczarski Przegląd Mleczarski : organ spółek mleczarskich : dodatek bezpłatny do no ... "Rolnika i Hodowcy" / [red. i wyd. Henryk Kotłubaj].
Przegląd Piśmiennictwa Lekarskiego Polskiego Przegląd Piśmiennictwa Lekarskiego Polskiego za Rok ... .
Przegląd Poranny Przegląd Poranny / red. i wyd. Marceli Palemon Magnuski.
brak winiety Przegląd Powszechny [wyd poranne] / red. Bronisław Wiślicki. 1906
brak winiety Przegląd Powszechny [wyd wieczorne] / red. Bronisław Wiślicki. 1906
brak winiety Przegląd Powszechny Życia Społecznego, Literatury i Sztuki / red. Adam Wiślicki. 1905
Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy : pismo popularno-naukowe poświęcone teoryi i praktyce prawa / [red. odp. Ignacy Bielicki].
Przegląd Socjaldemokratyczny : Przegląd Socjaldemokratyczny : organ Partji Socjaldemokratycznej Królestwa Polskiego i Litwy.
brak winiety Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuki / red. Adam Wiślicki. 1866-1904
Przegląd Wspóldzielczy Przegląd Współdzielczy : czasopismo ekonomiczne i finansowe : organ towarzystw współdzielczych w Królestwie Polskiem / [red. Tadeusz Szempliński ; wyd.: Antoni Wysocki i Tadeusz Szempliński].
Przegląd Współdzielczy Przegląd Współdzielczy : miesięcznik, organ Komisyi Współdzielczej / [red. i wyd. J. Rzętkowski].
Pamiętnik dla Płci Pięknej Przemysł Krajowy : miesięcznik poświęcony sprawom obrony wytwórczości polskiej / red. i wyd. Józef Błeszyński.1911-1915
Pamiętnik dla Płci Pięknej Przemysłowiec : tygodnik popularny poświęcony sprawom przemysłu, rolnictwa i handlu / [red. i wyd. St. Adamczewski].1886-1888
Przewodnik Adresowy Przewodnik Adresowy Miasta Warszawy i Przedmieścia Pragi : z dodatkiem adresów znaczniejszych firm handlowych i przemysłowych w Królestwie/ nakł. Fr. Szancera.
Przewodnik po Warszawie : peryodyczne miesięczne... Przewodnik po Warszawie : peryodyczne miesięczne koncesjonowane wydawnictwo = Putevoditel' po Varšavě : èžeměsâčnoe perìodičeskoe izdanìe / [red.-wyd. Z. Ordęga].
Pamiętnik dla Płci Pięknej Przewodnik po Warszawie na Rok ... : z planem miasta, planem teatrów, filharmonii i tablicą kolorowaną tramwajów / wydawnictwo A. Orłowskiego.
Przewodnik Polski Przewodnik Polski.
Przewodnik Warszawski Przewodnik Warszawski : Część 1sza: obeymuie imiona, nazwiska, stopnie, zaszczyty i mieszkania urzędników cywilnych i woyskowych i t.d. Część 2ga: wymienia nazwiska, mieszkania bankierów, kupców, fabrykantów, rzemieślników, zgoła osób których adresa publiczności potrzebne być mogą....
Przyjaciel Dzieci Przyjaciel Dzieci : [pismo tygodniowe nauce i rozrywce młodzieży poświęcone / red. Henryk Lewestam].
Przyjaciel Młodzieży Przyjaciel Młodzieży : pismo tygodniowe ilustrowane / red. St. Krzywoszewski. 1914-1915
Przyjaciel Zdrowia Przyjaciel Zdrowia. 1861-1863
Pszczoła Pszczoła.
Pustelnik Londyński... Pustelnik Londyński z Ulicy Pikadilly.
Pamiętnik dla Płci Pięknej Rady Gospodarskie : dodatek do ... nr "Ogrodnika" / [red. W. J. Zieliński]. 1928
Pamiętnik dla Płci Pięknej Rady Rolniczo-Gospodarskie : dodatek do "Ogrodnika" / pod red. W. J. Zielińskiego. 1927
Pamiętnik dla Płci Pięknej Reforma [wyd. poranne] / red. i wyd. Józef Szlenker.
Pamiętnik dla Płci Pięknej Reforma [wyd. wieczorne] / red. i wyd. Józef Szlenker.
Rocznik Adresowy... Rocznik Adresowy Gubernij Królestwa Polskiego na Rok ... / wyd. A. Piotrowskiego.
Rocznik Damski Rocznik Damski / przez J. Kurzewskiego.
Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim
Pamiętnik dla Płci Pięknej Rocznik Lekarski na Rok ... / wydany przez d-ra G. Fritschego.
Rocznik Medycyny Krajowej. Cz. 1 Rocznik Medycyny Krajowej. Cz. 1, Przegląd Roczny Piśmiennictwa Lekarskiego Polskiego / wydawany staraniem i nakładem D-ra J. Rogowicza, redaktora "Medycyny".
Rocznik Medycyny Krajowej. Cz. 2 Rocznik Medycyny Krajowej. Cz. 2 / wydawany staraniem i nakładem D-ra J. Rogowicza, b. redaktora "Medycyny".
brak winiety Rocznik Sądowy na Rok ... / [Komisja Rządowa Sprawiedliwości].
Rocznik Władz Duchownych, Duchowieństwa i Instytutów Rocznik Władz Duchownych, Duchowieństwa i Instytutów Wyznań Ewangielickich w Królestwie Polskiém na Rok ... .
Rocznik Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Rocznik Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1921-1923, 1928.
Pamiętnik dla Płci Pięknej Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk.
Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. 1860-1920.
Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyiacioł Nauk. Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyiacioł Nauk.
Rozmaityści Rozmaitości : do numeru... Gazety Korrespondenta Warsz.
Pamiętnik dla Płci Pięknej Rozmaitości : pismo dodatkowe do Gazety Warszawskiej.
Rozmaitości Krajowe i Zagraniczne Rozmaitości Krajowe i Zagraniczne, czyli Zbiór Najciekawszych Powieści i Opisów / red. K. Krupski.
Rozmaitości Literackie Rozmaitości Literackie z Roku …
Rozmaitości Szkockie Rozmaitości Szkockie : pismo poświęcone cnocie, naukom, użytkowi i rozrywce.
Rozmaitości Warszawskie Rozmaitości Warszawskie : pismo dodatkowe do Gazety Korrespondenta Warszawskiego.
Pamiętnik dla Płci Pięknej Róża : kwartalny dodatek do "Ogrodnika" / [red. W. J. Zieliński].  1928-1929
Rzeczpospolita Polska Federacyjna-Demokratyczno-Socyalna Rzeczpospolita Polska Federacyjna-Demokratyczno-Socyalna : wposród Stanów Zjednoczonych Sławiańskich i Ludzkości / [wyd. i red. Ludwik Bulewski].
brak winiety Sądownictwo w Królestwie Polskiem, Magistratury Sądowe, ich Skład i Etat Płacy : dla użytku urzędowego w roku ....
Sęp
Sęp / [red. i wyd. Franciszek Baranowicz].
Skarbiec Skarbiec : dodatek miesięczny do "Polaka".
Pamiętnik dla Płci Pięknej Słowo / [red. odp. i wyd. J. Niemirycz]. 1882-1914, 1919
Pamiętnik dla Płci Pięknej Słowo. 1859
Pamiętnik dla Płci Pięknej Słowo. 1859 [Miesięczny dod. literacki do gazety "Słowo".]
brak winiety Smieszek : pismo peryodyczne poswięcone wesołości i zabawie.
Snopek Nadwiślański Snopek Nadwiślański : z płodów pismiennictwa krajowego / zebrali Marcin Ossoryja i Karol B. z Jarosławca.
Sowizdrzał Sowizdrzał / [red. i wyd. Bolesław Poświst].
Pamiętnik dla Płci Pięknej Spisok Generalam i Graždanskim Činam Pervyh Šesti Klassov, Služaŝim v Carstve Pol'skom po Staršinstvu v Činah : sostavlen k ... goda. 1859
Społeczeństwo Społeczeństwo : tygodnik naukowo-literacki, społeczny i polityczny / [Red. i wyd. Antoni Miller].
Sport Sport / [red. i wyd. Wacław Orłowski].
Pamiętnik dla Płci Pięknej Sport : pismo ogólno-sportowe ilustrowane / [red. i wyd. Aleksander Drac].
Sport... Sport : tygodnik ilustrowany sportowi poświęcony.
Sport Polski. Tygodnik Ilustr. Sport Polski : tygodnik ilustrowany / [red. i wyd. Teofil Kołomański].
Sport Polski... Sport Polski : tygodnik ilustrowany : z dodatkami w miarę potrzeb.
Sport Powszechny Sport Powszechny : pismo ilustrowane, poświęcone wszystkim odłamom sportu, życia towarzyskiego, teatrowi i t.p. / red. i wyd. Janusz Drac.
Sprawozdanie Stenograficzne Sprawozdanie Stenograficzne z ... Posiedzenia Rady Stanu Królestwa Polskiego z dnia ....
Sprawy Towarzystwa Demokratycznego. Sprawy Towarzystwa Demokratycznego.
Start Start : pismo ilustrowane.
Stroevoj Oficer Stroevoj Oficer : eženedel'naâ voennaâ gazeta, prednaznačennaâ dlâ obmena mneniâmi po vsem voprosam voennoj služby i voennago byta, a osobenno po voprosam voinskago vospitaniâ i obrazovaniâ nižnih činov / red.-izd. O. A. Modl' i Sergej Timinskij.
Sybilla Nadwiślańska Sybilla Nadwiślańska : dziennik narodowy polityce, historji, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony / wydawany przez Franciszka Grzymałę. 1821
Sybilla Tułactwa Polskiego Sybilla Tułactwa Polskiego : dzieło w oddzielnych poszytach wydawane / red. Franciszek Grzymała.
Szczerbiec Szczerbiec.
Sztuka Bronzownicza i Złotnicza ... Sztuka Bronzownicza i Złotnicza : pismo miesięczne, fachowo-społeczne, ilustrowane / [red.-wyd. Juljan Mirowski]. 1908-1914
Sztuka Złotnicza, Zegarmistrzowska Sztuka Złotnicza, Zegarmistrzowska, Jubilerska i Rytownicza : centralny organ fachowy przemysłu, handlu i rzemiosła złotniczego, zegarmistrzowskiego, jubilerskiego, rytowniczego, bronzowniczego i optycznego / [wyd. i red. J. Niziński]. 1928-1932
Światło Światło : miesięcznik poświęcony fotografii i wiadomościom z nią związanym / [wydawczyni Jadwiga Golcz ; red. J. J. Boguski].
Pamiętnik dla Płci Pięknej Światowid czyli Zbiór Najciekawszych Powieści i Artykułów tak Tłómaczonych jak Oryginalnych Nauce i Zabawie Poświęconych / K. Krupski.innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa