Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   Index: J,K,L

Kolce : dwutygodnik humorystyczno-satyryczny / Wyd. M. Dzikowski.
Jeździec i Myśliwy Jeździec i Myśliwy : dodatek wyścigowy / [red. i wyd. Stanisław Wotowski]. 1891-1897
Jeździec i Myśliwy Jeździec i Myśliwy : dwutygodnik sportowy / [red. i wyd. Stanisław Wotowski]. 1891-1915
Jeździec i Myśliwy Jeździec i Myśliwy : kuryer sportowy / [red. i wyd. Stanisław Wotowski].
Journal de Varsovie Journal de Varsovie.
Jutrzenka Jutrzenka : noworocznik warszawski na rok …
Jutrzenka Jutrzenka : tygodnik dla Izraelitów polskich / red. Daniel Neufeld.
Kalejdoskop Warszawski Kalejdoskop Warszawski : zbiór najnowszych powieści.
brak winiety Kalendarz Gazety Porannej 2 Grosze : na ... rok : (wraz z informatorem firm chrzescijańskich).1910-1926
brak winiety Kalendarz Rolniczy "Rolnika i Hodowcy" na Rok ... .
brak winiety Kino-Teatr i Sport: pismo poświęcone sprawom kina, teatru i sportu / [red. i wyd. Aleksander Drac]. 1914
Kino-Teatr i Sport Kino-Teatr i Sport: tygodnik ilustrowany : dodatek sportowy do nr ... / [red. i wyd. Al. Drac]. 1914
Klinika Klinika : czasopismo poświęcone umiejętnościom lekarskim / red. Zygmunt Dobieszewski. 1866-1872
Kogut Kogut / [red. i wyd. Wacław Pabudziński].
Kolce: dwutyg. Kolce : ...tygodnik humorystyczno-satyryczny / Wyd. M. Dzikowski.
Kolęda Warszawska Kolęda Warszawska na Rok…
Komar Komar / red. Antoni Orłowski.
brak winiety Konfederatka.
brak winiety Kopja Dziennika Rządu Rewolucyjnego, z Czasów Ostatniego Powstania w Krakowie, 22 lutego 1846 Roku i Relacja o Zaszłych Wypadkach / wydane nakładem Józefa Millera-Kossowskiego i Stanisława Leonarda Gaiewskiego. Dodane przez tychże: Uwagi nad wypadkami w Kraju i obecnem stanem Emigracij[!].
Korrespondent Kraiowy y Zagr. Korrespondent Kraiowy y Zagraniczny. Warszawa : 1793.
Korrespondent Narodowy y Zagr. Korrespondent Narodowy y Zagraniczny : pismo peyrodyczne. Warszawa : 1794.
Korrespondent Warszawski Donoszący Korrespondent Warszawski Donoszący Wiadomości Kraiowe y Zagraniczne. Warszawa : 1792.
Korrespondent Warszawski i Zagr. Korrespondent Warszawski y Zagraniczny. Warszawa : 1795-1797.
Korrespondent Warszawski Korrespondent Warszawski. Warszawa : 1831-1834
Korrespondent Warszawski Korrespondent. Warszawa : 1834-1841
Kółko Domowe Kółko Domowe : pismo poświęcone polskim rodzinom / redagowane przez Józefę Śmigielską i Al. z Ch. Borkowską.
brak winiety Kronika / przez Brunona Hrabię Kicińskiego i Teodora Morawskiego.
Kronika Drugiej Poł. Roku 1819 Kronika Drugiej Połowy Roku 1819 : [dzieło w 100 tomikach] / przez Brunona Hrabię Kicińskiego i Teodora Morawskiego.
Kronika Lekarska Kronika Lekarska : pismo poświęcone przeglądowi postępów umiejętności lekarskich / red. odp. Kazimierz Filipowicz.
Kronika Polska Kronika Polska / [red. odp. i wyd. Władysław Baranowski].
Kruk Kruk / [red. i wyd. Lucjan Mroczkowski].
brak winiety Krytyka Lekarska / red. i wyd. Zygmunt Kramsztyk.
Książka: mieś. pośw. bibliogr. kryt. Książka : miesięcznik poświęcony bibljografji krytycznej / pod kierunkiem literackim Marjana Massoniusa ; [Red. i wyd. R. Wende].
Księga Adresowa Królestwa Polskiego Księga Adresowa Królestwa Polskiego na Rok ... / pod red. J. Rolbieckiego.
Księga Uciechy i Pożytku Księga Uciechy i Pożytku : pismo ilustrowane.
Któż jak Bóg! Któż jak Bóg! / [wyd. i odpowiedzialny red. Marceli Godlewski].
Kukułka Kukułka / [red. i wyd. Antoni Orłowski].
Kula Kula : dodatek sportowy / [red. odp. i wyd. Marjan Fuks].
Kurier Wieczorny Kurier Wieczorny / F. L. Fryze. 1914-1915
Kurier Asekuracyjny Kurjer Asekuracyjny : dwutygodnik poświęcony sprawom ubezpieczeniowym i ekonomicznym / [red. i wyd. Rafał Felsenhardt].
Kurier Kolejowy: wydawn. inf. Kurjer Kolejowy : wydawnictwo informacyjne międzynarodowe zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych i zalecone przez Ministerjum Komunikacyi / [red. i wyd. Rafał Felsenhardt].
Kurier Kolejowy i Asekuracyjny Kurjer Kolejowy i Asekuracyjny : pismo poświęcone sprawom kolejowym, asekuracyjnym i społecznym.
brak winiety Kurjer Niedzielny : tygodnik polityczny, literacki i humorystyczny / red. A. Niewiarowski.
Kurjer Polski Kurjer Polski / [red. Maurycy Mochnacki, Jan Ludwik Żukowski].
Kurjer Polski Kurjer Polski / Wyd. i red. Wincenty Kosiakiewicz.
Kurjer Poranny Kurjer Poranny / za red. Wł. Rowiński.
Kurjer Poranny i Antrakt Kurjer Poranny i Antrakt / [red. Jan Mieczkowski ; wyd. Feliks Fryze].
brak winiety Kuryer Warszawski. 1761-1764
Kurjer Warszawski Kurjer Warszawski / [red. Bruno Kiciński]. Warszawa : 1821-1939.
Kurjer Wystawy Kurjer Wystawy Przemysłowo-Spożywczej : dodatek do Sportu Powszechnego nr ... / [red. i wyd. Janusz Drac]
Kuryer dla Płci Pięknej Kuryer dla Płci Piękney czyli Dziennik Literaturze, Kunsztom, Nowościom i Modom Poświęcony : [pismo peryodyczne trzy razy na tydzień to iest: w Poniedziałek, Środę i w Sobotę wychodzące] / Red. Hilary Meciszewski.
Kuryer Narodowy Kuryer Narodowy / [red. i wyd. Kazimierz Zalewski].
Kuryer Niedzielny Kuryer Niedzielny : czasopismo tygodniowe / pod kierunkiem literackim Ludomira Grendyszyńskiego ; [wydawczyni i redaktorka Marya Chełmońska].
Kwartalnik Muzyczny Kwartalnik Muzyczny : pismo poświęcone historii, estetyce i teorii muzyki : organ Sekcji Naukowej przy Towarzystwie Muzycznym w Warszawie. 1911-1914
Kwart. Pośw. badaniu Przeszłości Żydów Kwartalnik Poświęcony Badaniu Przeszłości Żydów w Polsce / [red. i wyd. Rafał Kempner].
Kwart. Prawa Cywilnego i Handl. Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego / red. J. J. Litauer ; wyd. M. Kuratów ; sekretarz red. J. Namitkiewicz. 1916-1917
Kwart. Prawa Cywilnego i Karnego Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego / red.-wyd. A. Mogilnicki, E. St. Rappaport, przew. kom. red.: J. J. Litauer. 1918-1920
Kwartalnik Teologiczny Kwartalnik Teologiczny : czasopismo poświęcone wiedzy katolickiej / A. Szaniawski, red.
La Pologne : journal des Slaves confédérés... La Pologne : journal des Slaves confédérés: Lekhites, Tchekhs, Illyriens, Bulgaro-Serbes et Ruthéniens : publication de la Société slave de Paris / [Cyprien Robert, propriétaire-gérant].
La Pologne Libre La Pologne Libre.
La Revue de Pologne La Revue de Pologne / dir. Antoni Potocki.
brak winiety La Tribune des Peuples : journal quotidien : bulletin du soir / [réd.-gén. Eugene Carpentier].
Le Messager Polonais Le Messager Polonais.
Le Moniteur Polonais Le Moniteur Polonais : revue politique / [dir. et éd. Sigismond T. Witkowski].
Le Polonais Le Polonais : journal des intérêts de la Pologne.
brak winiety Leśnik Polski : organ Wydziału Leśniczego Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem / pod kier. liter. Jana Miklaszewskiego i Jana Czaplickiego.
Le Troubadour Le Troubadour de la Vistule : almanach pour l'année ... / [rédigé et publié par Jh. B.].
Listy Rozdzielonych Listy Rozdzielonych : tygodnik poświęcony poszukiwaniu zaginionych, umieszczaniu listów bez dokładnego a pewnego adresu odbiorcy i t. p. / wyd. odpowiedzialny Carl August Lindgren ; kierownik pisma i wyd. Florjan Markowski.
Listy Ulotne do Emigracyi Pol. ... Listy Ulotne do Emigracyi Polskiej w ... R. / [listy wysyłają: Władysław Baranowski i Tadeusz Szpotański].innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa