Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   Index: G,H,I

Gazeta 2-Grosze Gazeta 2-Grosze / [red. i wyd. St. Miłkowski, kier. liter C. K. Jankowski]. 1910-1911
Gazeta Codzienna Gazeta Codzienna / [red. Damazy Dzierożyński].
Gazeta Codzienna Krajowa i Obca Gazeta Codzienna Krajowa i Obca / [wyd. Rafał Jabłoński].
Gazeta Codzienna Narodowa i Obca Gazeta Codzienna Narodowa i Obca / [wydawcy odpowiedzialni: Kiciński, T. Morawski].
Gazeta dla Wszystkich : pismo codzienne z dodatkiem ilustrowanym Gazeta dla Wszystkich : pismo codzienne z dodatkiem ilustrowanym / [red. Adam Stanisław Gołębiowski].
Gazeta Domowa : ilustrowany tygodnik dla rodzin polskich Gazeta Domowa : ilustrowany tygodnik dla rodzin polskich / red i wyd. Feliks Fryze.
Gazeta Handlowa i Przemysłowa. 1842-1845 Gazeta Handlowa i Przemysłowa. 1842-1845
Gazeta Handlowa, Przemysłowa i Rolnicza. Gazeta Handlowa, Przemysłowa i Rolnicza.
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. Warszawa : 1797-1831. Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego. Warszawa : 1797-1831.
Gazeta Kraiowa Gazeta Kraiowa / [wyd. i red. Tadeusz Włodek, Joachim Chreptowicz].
brak winiety Gazeta Literacka Wileńska.
Gazeta Literacka Gazeta Literacka.
Gazeta Losowań Gazeta Losowań Papierów Publicznych / [red. i wyd. Adolf Peretz].
Gazeta Ludowa Gazeta Ludowa : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej / [red. Leon Wasilewski]. 1902-1906
Gazeta Ludowa Gazeta Ludowa : organ Polskiej Partji Socjalistycznej (Frakcji Rewolucyjnej) / [red. Leon Wasilewski]. 1907
Gazeta Muz. i Teatr. Gazeta Muzyczna i Teatralna : pismo tygodniowe / pod red. Tomasza Le Brun.
Gazeta Narodowa i Zagr. Gazeta Narodowa i Zagraniczna. 1831
Gazeta Ogłoszeń Gazeta Ogłoszeń / pod kierownictwem Kajetana Junoszy-Szaniawskiego ; [red.-wyd. G. Nowierski].
Gazeta Polska Gazeta Polska. 1826-1831
Gazeta Polska Gazeta Polska / red. Józef Ignacy Kraszewski.
Gazeta Poranna Gazeta Poranna Warszawska. 1926-1927
Gazeta Poranna Gazeta Poranna. 1837-1841
Gazeta Przemysł.-Rzemieśln. Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza : pismo tygodniowe z rysunkami / [red. A. Makowiecki]. Warszawa : 1871/1872-1879
Gazeta Przemysł.-Rzemieśln. Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza : wychodzi co tydzień : organ stowarzyszeń Centralnego Towarzystwa Rzemieślniczego w Państwie Polskiem, Związku Towarz. Przemysłowych i Rzemieślniczych woj. Poznańskiego i Pomorskiego oraz Zjednoczenia Związków Tow. Przemysłowych i Rzemieślniczych Zachodnich Ziem Polski z siedzibą w Poznaniu / [red. S. Kwasieborski].  Warszawa : 1927-1939
Gazeta Rolnicza Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa. 1850-1860
brak winiety Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego / [red. i wyd. Jan Karnicki]. 1838-1861
Gazeta Rzemieślnicza Gazeta Rzemieślnicza : pismo tygodniowe wychodzi co sobota / [red. i wyd. A. Makowiecki]. Warszawa : 1884-1904, 1919-1926
Gazeta Sądowa Gazeta Sądowa Warszawska / red. Wincenty Prokopowicz Warszawa : 1873-1939
Gazeta Sportowa Gazeta Sportowa: tygodnik ilustrowany, poświęcony wszystkim odłamom sportu, życia towarzyskiego, teatrowi i t.p. / [red. i wyd. A. Drac]. 1909-1910
Gazeta Świąteczna Gazeta Świąteczna : wychodzi raz na tydzień przed każdą niedzielą / [wyd. i red. odp. H. Benni].
brak winiety Gazeta Teatralna : dziennik poświęcony teatrowi, muzyce i literaturze.
Gazeta Warszawska Gazeta Warszawska / [red. Antoni Lesznowski]. Warszawa : 1794-1905, 1909-1911, 1912-1915, 1918-1925.
Gazeta Warszawska Gazeta Warszawska / [red. Stefan Łuskina]. Warszawa : 1774-1793.
Gazeta Warszawska Gazeta Warszawska. 1928-1935
Gazeta Wiejska Gazeta Wieyska czyli Wiadomości Gospodarczo-Rolnicze na Rok... / przez F.X.G. zebrane. 1817-1819
Gazeta Wojenna Gazeta Wojenna : organ urzędowy Niemieckiej Głównej Komendy Wojskowej / [pod red. Głównej Komendy Wojskowej].
Gazeta Wolna Gazeta Wolna Warszawska / [red. Antoni Lesznowski].
Gazette de Varsovie Gazette de Varsovie.
Głos: dziennik politycz. Głos : dziennik polityczny / za red. Adam Ronikier.
Głos Polski Głos Polski / [red. Stanisław Neyman].
Głos Polski, dziennik Głos Polski : dziennik polityczny, społeczny i literacki / red. i wyd. Aleksander Zięckowski.
Głos Polski Głos Polski.
Głos Polski Głos Polski : tygodnik ilustrowany polityczny, społeczny i literacki / red. i wyd. Remigiusz Kwiatkowski
Głos Serca Jezusowego Głos Serca Jezusowego : miesięcznik poświęcony czci Najświętszego Sakramentu / red. i wyd. Z. Skarżyński
Głos Stolicy Głos Stolicy : dziennik polityczny popołudniowy / [red. i wyd. Witold Giełżyński].
Głos Warszawski Głos Warszawski / [red. i wyd. Józef Karol Chmielewski]. 1908-1909, 1911-1914
Głos Warszawy Głos Warszawy / [red. i wyd. Witold Giełżyński].
Głos Wolny Głos Wolny / red. Antoni Żabicki.
Głos Wolny Głos Wolny / red. Walicki Mieczysław i Korel Bolesław.
Głos Żydowski Głos Żydowski : tygodnik społeczno - polityczny / [red. i wyd. N. Dawidsohn].
Głos Żydowski Głos Żydowski : niezależny tygodnik społeczno-literacki / [red. i wyd. S. Wołkowicz]. 1917-1918
Głosy Kościelne Głosy Kościelne w Sprawie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / [wyd. i red. odp. W. P. Angerstein].
Gospodarz: porad. rolnicz. - ogrodn. Gospodarz : poradnik rolniczo-ogrodniczy dla mniejszych właścicieli ziemskich / redaktorowie i wydawcy Edmund i Stefan Jankowscy.
brak winiety Gospodarz i Przemysłowiec : tygodnik ilustrowany poświęcony sprawom rolnictwa, przemysłu i handlu rolniczego / [red. i wyd. St. Adamczewski]. 1888-1891
brak winiety Goniec Warszawski : wydanie poranne / red. i wyd. Kazimierz Binder.
Gospodarz Wiejski i Miejski Gospodarz Wiejski i Miejski, czyli dziennik najpotrzebniejszym i najpożyteczniejszym wiadomościom poświęcony…
Grosz Wdowi Grosz Wdowi : pismo zbiorowe wydawane przez Aleksandra Grozę. 1849-1850
Gwiazda Gwiazda : pismo zbiorowe.
Harcerz Harcerz : pismo młodzieży harcerskiej : organ Związku Harcerstwa Polskiego. 1917-21, 1925-1936
Harcmistrz Harcmistrz : pismo dla instruktorów pracy harcerskiej : organ urzędowy Związku Harcerstwa Polskiego. 1924-1933
Harcerstwo Harcerstwo : (poprzednio Harcmistrz) organ Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego. 1934-1946
brak winiety Hasło / [red. i wyd. Jan Smotrycki].
Holmsko-Varšavskìj Eparhìalnyj Věstnik Holmsko-Varšavskìj Eparhìalnyj Věstnik / izdavaemyj pri Holmsko-Varšavskoj arhìerejskoj kafedrě ; [red. A. Dem'ânovič, A. Budilovič].
brak winiety Humorysta Warszawski. 1839-1840
Informator-Przewodnik m-ta Warszawy Informator - Przewodnik M. Warszawy / [red. A. Persic ; wyd. W. Łuczyński].
Inżenierja i budownictwo Inżenierja i budownictwo. Cywilne, przemysłowe i rolnicze czasopismo techniczne illustrowane.innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa