Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   Index: D,E,F

Dekada Polska Dekada Polska : pismo peryodyczne.
Dekameron Dekameron Polski.
Demokrata Polski Demokrata Polski : pismo polemiczne / pod kierunkiem Kazimierza Tomkiewicza.
brak winiety Dla Ojczyzny : organ Skarbu Narodowego.
brak winiety Do Poduszki : wesołe luli-luli na ... rok : jednym tchem wykołysał Śpioch.
brak winiety Dodatek Rolniczy do no ... "Narodu" / [kier. W. Karpiński ; red. i wyd. Wacław Dunin].
brak winiety Dodatek do N-ru ... "Słowa" / [red. odpowiedzialny i wyd. J. Niemirycz]. 1882
Dodatek do ... Klinika Dodatek Kwartalny do Czasopisma Lekarskiego pod Tytułem Klinika / red. i wyd. przez Zygmunta Dobieszewskiego. 1867, 1868-1870
brak winiety Doniesienia Dzienne / [wyd. i red. Jan Wilkoszewski]. 1808
brak winiety Doniesienia Warszawskie / [red. i wyd. Józef Kaufman].
Dostrzeżenia Meteorologiczne Dostrzeżenia Meteorologiczne w Obserwatoryum Astronomiczném Warszawskiem.
Drukarz i Litograf Drukarz i Litograf : tygodnik poświęcony sprawom zawodowym / [red. i wyd. J. Witecki].
brak winiety Działalność Komisyi Rozpowszechniania Wskazań Zdrowotnych Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy za Czas od...do...R.1916
Dziecko Dziecko : czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu / [red. i wyd. Waldemar Osterloff].
Dzienne Doniesienia Dzienne Doniesienia / [wyd. i red. Jan Wilkoszewski]. 1807-1808
brak winiety Dziennik Anonsowy : pismo codzienne południowe / [red. i wyd. H. Perzyński]. 1882-1883
Dziennik Damski Dziennik Damski.
Dziennik Departamentowy ... Dziennik Departamentowy Warszawski. 1814-1816
brak winiety Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy / [red. H. Perzyński ; wyd. J. Śliwowski]. 1883-1905
Dziennik Jarmarczny Dziennik Jarmarczny : Jarmark Walny S-go Filipa i Jakóba w Warszawie dnia ... = Mess-Intelligenz-Blatt : Philippi und Jacobi-Messe, Warschau den … 1820-1822
Dziennik Konfederacji ... Dziennik Konfederacyi Jeneralnej Królestwa Polskiego.
Dziennik Mód Paryskich Dziennik Mód Paryskich / [Red. Tomasz Kulczycki].
Dziennik Narodowy 1848 Dziennik Narodowy / [odpow. red. Leon Korecki].
Dziennik Narodowy 1831 Dziennik Narodowy / [wyd. A. T. Chłędowski]. 1831
Dziennik Narodowy. Pismo ... Dziennik Narodowy : pismo poświęcone rozprawom politycznym, historycznym i literackim, krajowym i zagranicznym / red. odp. Hilary Meciszewski.
Dziennik Narodowy 1841-1848 Dziennik Narodowy. 1841-1848
Dziennik   Podróży Lądowych i Morskich Dziennik Podróży Lądowych i Morskich / wyd. i red. Michał T. Dembiński. 1827
Dziennik Polityczny Dziennik Polityczny / [odpowiedzialny wyd. A. Tessarczyk].
brak winiety Dziennik Polski / [red. Henryk Michałowski ; wyd. Józef Wielowieyski].
brak winiety Dziennik Poranny i Anonsowy / red. H. Perzyński ; wydawcy: H. Perzyński i J. Śliwowski. 1883
brak winiety Dziennik Powszechny : pismo codzienne, polityczno-społeczne / pod kierunkiem Szczepana Jeleńskiego ; [red. i wyd. Jan Jeleński]. 1905-1912
brak winiety Dziennik Powszechny : pismo urzędowe, polityczne i naukowe / [red. F. M. Sobieszczański]. 1861-1864
Dziennik Powszechny 1831-1837 Dziennik Powszechny. 1831-1837
brak winiety Dziennik Rządowy Narodowy Rzeczypospolitéj Polskiéj.
brak winiety Dziennik Rządowy Rzeczypospolitej Polskiej.
brak winiety Dziennik Urzędowy Gubernii Mazowieckiey. 1837-1844
brak winiety Dziennik Urzędowy Gubernii Warszawskiej. 1845-1868
brak winiety Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Mazowieckiego. 1816-1837
brak winiety Dziennik Warszawski / [red. Mikołaj Pawliszczew]. 1864-1876
brak winiety Dziennik Warszawski Poświęcony Wiadomościom Krajowym i Zagranicznym, Literaturze i Sztukom Pięknym / [główny red. H. Rzewuski]. 1851-1856
Dziennik Warszawski Dziennik Warszawski.
Dziennik Wileński Dziennik Wileński.
Dziennik Wileński. Historya i Literatura Dziennik Wileński. Historya i Literatura.
Dziennik Wileński. Literatura Nadobna Dziennik Wileński. Literatura Nadobna.
Dziennik Wileński. Nauki Stosowane ... Dziennik Wileński. Nauki Stosowane do Rolnictwa, Rękodzieł, Sztuk, Rzemiosł, Gospodarstwa, i Handlu.
brak winiety Dziennik Wileński. Nowiny Naukowe.
brak winiety Dziennik Wileński. Umiejętności i Sztuki.
brak winiety Dziennik Wspólny : komunikat łączny polskich pism codziennych warszawskich.
brak winiety Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów / wyd. przez Leopolda Lafontaine.
brak winiety Dzień Dobry : dziennik polityczny, społeczny i literacki / [red. i wyd. Józef Łoziński].
Dzięcioł Dzięcioł / [red. i wyd. Antoni Orłowski].
Dziś Dziś / [red. i wydawca Piotr Wilamowski].
brak winiety Dzwon : pismo młodzieży polskiej / Towarzystwo Postępowej Młodzieży Polskiej. 1909-1910
brak winiety Dzwon polski. 1906
Echo Miast Polskich Echo Miast Polskich : pismo nieperyodyczne / [wyd. Jan Czyński].
brak winiety Echo Pragi : organ tygodniowy Pragi i przedmieść / [red. Leon Reinschmidt ; wyd. Zygmunt Zakrzewski]. 1916-1918
brak winiety Echo Wielkiej Warszawy i Przedmieść / [red. Leon Reinschmidt i Tadeusz Kończyc ; wyd. Wladysław Kamiński]. 1918
Echo Echo. 1841
brak winiety Echo. 1877-1883
Ekonomista Ekonomista : pismo miesięczne poświęcone ekonomice, statystyce i administracji : z dodatkiem tygodniowym informacyjnym, pod nazwą Merkury / red. Antoni Nagórny.
Ekonomista Ekonomista : przegląd tygodniowy ekonomiczny, finansowy i statystyczny / [red. i wyd. A. Nagórny] Warszawa 1878-1883
Ekonomista Ekonomista : tygodnik poświęcony nauce i potrzebom życia / [pod kier. Zenona Pietkiewicza ; red. i wyd. Stefan Woyzbun] warszawa 1900
Emigracja Polska Emigracya Polska. Czasopismo polityczne.
Facet Facet / [red. i wyd. Antoni Michalski].
Figaro Warszawski Figaro Warszawski / [red. i wyd. Fr. Ksawery Komierowski].
Flora Flora : rocznik damski.
brak winiety Fortuna / red. i wyd. Fr[anciszek] Ksawery Komierowski.
brak winiety Fortuna : [dod. ogłoszeniowy do czas. "Fortuna"] / red. i wyd. Fr[anciszek] Ksawery Komierowski. 1885innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa