Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Polska bandera

Nazwy Błyskawica, Burza, Wicher kojarzą się oczywiście ze zjawiskami meteorologicznymi. Ale każdy Polak kojarzy również te nazwy z polskimi okrętami. Polska flota wojenna w okresie międzywojnia była jedną z najnowocześniejszych na świecie.Przeglądając stare gazety można znaleźć zdjęcia - niemych świadków, świetności naszej floty.

Read more...


Rolki

Rolki w 1910 r. w Warszawie? Jedna z tych ciekawostek, która wywołuje ciepły uśmiech na ustach każdego, kto lubi ruch. Jak widać nasi pradziadkowie też go lubili. Jeździli nie tylko na welocypedach (rowerach) ale również uprawiali "sport łyżwowy na kółkach".

Read more...


Grymasjer Chry-
stow opuścił Paryż i wybiera się do rozmai-
tych miast stołecznych Europy dla okazy wa-
nia grymasów za pieniądze ; wykrzywia on
swoią twarz udaiąc różne charaktery osób,
wczem doszedł do najwyższego stopnia do-
skonałości. Na afiszach daie codziennie swym
sztukom inne tytuły, iakoto: grymasy filozo-
ficzne, grymasy modnych żonek, grymasyu-
rzędnicze, grymasy literackie etc.
Grymasjer
Przeglądając Kurjer Warszawski z początku XIX wieku, można trafić na różego rodzaju śmieszne ciekawostki, które nie dziwiły ludzi tamtego okresu, nas zaskakują. Jedną z nich jest wiadomość o istnieniu takiego zawodu jak Grymasjer.

Read more...

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa