Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Grymasjer Chry-
stow opuścił Paryż i wybiera się do rozmai-
tych miast stołecznych Europy dla okazy wa-
nia grymasów za pieniądze ; wykrzywia on
swoią twarz udaiąc różne charaktery osób,
wczem doszedł do najwyższego stopnia do-
skonałości. Na afiszach daie codziennie swym
sztukom inne tytuły, iakoto: grymasy filozo-
ficzne, grymasy modnych żonek, grymasyu-
rzędnicze, grymasy literackie etc.
Grymasjer
Przeglądając Kurjer Warszawski z początku XIX wieku, można trafić na różego rodzaju śmieszne ciekawostki, które nie dziwiły ludzi tamtego okresu, nas zaskakują. Jedną z nich jest wiadomość o istnieniu takiego zawodu jak Grymasjer.


KURJER WARSZAWSKI 1824 nr 154 str. 307


"Sławny Grymasjer Chrystow opuścił Paryż i wybiera się do rozmaitych miast stołecznych Europy dla okazywania grymasów za pieniądze ; wykrzywia on swoią twarz udaiąc różne charaktery osób, wczem doszedł do najwyższego stopnia doskonałości. Na afiszach daie codziennie swym sztukom inne tytuły, iakoto: grymasy filozoficzne, grymasy modnych żonek, grymasyu- rzędnicze, grymasy literackie etc."


Kurjer Warszawski 1824
innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa