Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Rozwód

W Gazecie Warszawskiej z 1775 roku (nr 39, ostatnia strona) znaleźliśmy nie lada gratkę dla socjologów. Czy w XVIII wieku też dochodziło do rozwodów? Potwierdzeniem jest poniższy artykuł…


Gazeta Warszawska 1775 nr 39

P. Petronella z Domu Lidykowna wszedłszy w śluby Małżeńskie z Panem (iak się być mienił) Alexandrowiczem (który po nastąpionym ślubie z miasta Warszawy oddaliwszy się, niewiedzieć do którego udał się kraiu i w nim zostaie) z pewnych prawnych przyczyn Proces do rozwodu przeciwko niemu w Sądzie Konsystorza Generalnego Warszawskiego formuie, pozywaiąc onego Pozwami Edyktualnemi ; o których oby tenże Małżonek gdziekolwiek się znayduiący szczegulnieyszym sposobem miał wiadomość, czyni się onemu to Publiczne obwieszczenie, aby na Terminie z drugiego Pozwu Edyktalnego przypadaiącym w wspomnionym Sądzie Konsystorza Generalnego Warszawskiego stawał i Proces tamże przeciwko sobie wprowadzony attentował.

Gazeta Warszawska

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa