Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Biskupin

Odkrycie osady w Biskupinie było wynikiem obniżenia się lustra wody jeziora, które do 1933 roku ukrywało zabytek. Pierwsze prace archeologiczne zaczęto prowadzić w 1934. My wyszperaliśmy artykuł z roku 1935 zawierający wyniki pierwszych badań.

W gazecie Posiew (1935 r. nr 34) znaleźliśmy poniższy artykuł. W tej chwili ten numer czeka jeszcze na publikację ale możesz skorzystać z innych zbiorów znajdujących się w  e-bUW .

Biskupin

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa