Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Ks. Ignacy Skorupka

Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1921 miała wielu bohaterów. Zdjecia takich postaci jak marszałek Józef Piłsudski czy generał Józef Haller są znane wiekszości z nas. Ks. Ignacy Skorupka jest jednym z bohaterów tej wojny, lecz jego zdjęcia nie są tak popularne.

W gazecie Posiew z 1935 roku w numerze 32, znaleźliśmy fotografię, którą tutaj prezentujemy. W tej chwili ten numer czeka jeszcze na publikację ale możesz skorzystać z innych zbiorów znajdujących się w  e-bUW .

Ks. Ignacy Skorupka

odsyłacz (Posiew 1935 nr 32)...

 

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa