Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   
  • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (14.10.2011)

- Biblioteki Publicznej m. st Warszawy (02.12.2011)

  • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (dawn. PAT) (17.10.2011)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (18.11.2011) Rozpoczęto III etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (15.10.2011)

- Rozpoczęto III etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (03.12.2011)

  • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

- Trwa IV etap dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (05.12.2011)

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Jagiellońskiej (19.11.2011)

 

Scalanie w liczbach do końca IV kwartału 2011

Autostrada zakonczona dla .... (31.12.2011)

 

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa