Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Projekt NUKAT: Autostrada Informacji Cyfrowej jest realizowany od kwietnia 2009 do września 2012. Biorą w nim udział : BUW, Uczelniane Centrum Informatyczne UMK w Toruniu, biblioteki wydziałowe UW, biblioteki, których katalogi zostaną poddane scalaniu w bazie NUKAT

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa