Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   
  • Zaakceptowano 360 802 skanów przekazanych na dwunastu dyskach.
  • Przetworzono 356 346 skanów, z których powstało 39 718 publikacji.
  • Kontynuowano wyszukiwania uzupełnień zasobu „Kuriera Warszawskiego” w II i III egzemplarzach BUW.
  • Wyszukiwano uzupełnienia do zasobu „Gazety Warszawskiej”, „Korespondenta Warszawskiego” i „Dziennika Wspólnego”.
  • W ramach digitalizacji uzupełniającej ze znalezionych uzupełnień do końca I kwartału 2012 wykonano skany 23 190 stron.
innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa