Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   
  • Kontynuacja retrokonwersji czasopism w BUW i bibliotekach jednostek organizacyjnych UW.

      W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wykonano:

10 rekordów bibliograficznych czasopism

301 rekordów zasobu czasopism

      W bibliotekach wydziałowych biorących udział w projekcie łącznie wykonano:

64 rekordów bibliograficznych czasopism

35 rekordów zasobu czasopism

  • Kontynuacja prac nad typowaniem do digitalizacji XIXwiecznych czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa