Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   
  • Przeprowadzenie „szybkiej ścieżki” (I etapu scalania) dla:

- Biblioteki Politechniki Gdańskiej (20.01.2012)

  • Przeprowadzenie „Autostrady” (II etapu scalania) dla:

- Biblioteki Matematycznej Polskiej Akademii Nauk (13.01.2012)

- Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (17.02.2012)

- Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (02.03.2012)

  • Przeprowadzenie III etapu scalania (ręcznego scalania przez administratorów Centrum NUKAT rekordów nie scalonych automatycznie) dla:

- Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (09.01.2012)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (23.01.2012)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Matematycznej Polskiej Akademii Nauk (08.02.2012)

- Zakończono III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (01.03.2012)

- Rozpoczęto III etap dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

  • Przeprowadzenie IV etapu scalania (ręcznego wprowadzania do NUKAT rekordów z katalogów lokalnych) dla:

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

- Trwa IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

- Trwa IV etap dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- Trwa IV etap dla Biblioteki Jagiellońskiej

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy

- Rozpoczęto IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

- Zakończono IV etap dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (30.01.2012)

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (27.02.2012)

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (26.03.2012)

- Zakończono IV etap dla Biblioteki Matematycznej Polskiej Akademii Nauk (30.03.2012)

 

Scalanie w liczbach do końca I kwartału 2012

Autostrada zakończona dla .... (31.03.2012)

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa